Conspiracy of silence, een samenzwering om te zwijgen, is feitelijk een doodzwijgcampagne. Een conspiracy of silence komt tot stand door verbondenheid bij het belang van het zwijgen. Dat kan een taboe zijn, gebrek aan lef om in te grijpen en vaak een gemeeschappelijke schaamte.

Gebruik en oorsprong

De uitdrukking conspiracy of silence wordt gebruikt voor een beschamende zaak waarvan het bestaan bekend is, maar die met een onuitgesproken samenzwering wordt doodgezwegen en ontkent. De term werd door de Katholieke Kerk gebruikt in de jaren dertig van de vorige eeuw. Paus Pius XI (1857 – 1939) verweet de Westerse democratieën dat zij een conspiracy of silence hadden ten opzichte van de vervolging van kritische christelijke geestelijken door de Nazi’s en door de communisten in landen als Mexico, Duitsland, Spanje en de Sovjet Unie. Terwijl talloze kritische Duitse katholieke geestelijken gevangen werden gezet en naar concentratiekampen werden afgevoerd, reageerde de Westerse wereld door te zwijgen. De protesten van paus Pius XI hierover werden niet wereldwijd gepubliceerd en kregen nauwelijks gehoor in de media.

Gevolgen

De effecten van een conspiracy of silence is de ongehinderde voortzetting van de beschamende zaak, zonder dat er enige lering uit getrokken wordt, de huidige slachtoffers niet geholpen worden, en voormalige slachtoffers onbegrepen achterblijven en daardoor extra gedupeerd raken. Vaak ontstaat er radeloosheid onder slachtoffers en hun sympathisanten en proberen zij tegen de doodzwijgcampagne in de verantwoordelijken te bewegen iets aan de beschamende zaak te doen, soms mét, maar in het verleden meestal zonder succes. Inmiddels kan zowat elke wereldburger misstanden aan de kaak stellen via sociale media en is een conspiracy of silence een gevaar voor zichzelf geworden. Deelnemen in een conspiracy of silence kan namelijk eenvoudig zichtbaar worden gemaakt binnen de sociale media en met het krachtige virale effect dat zich daarbinnen kan voordoen. Zwijgers kunnen eenvoudig onthuld worden en verantwoordelijken kunnen worden aangespoord om hun verantwoordelijkheid te nemen in de beschamende zaak.

Heden

De onderstaande video is met bijna 100 miljoen views het duidelijkste voorbeeld van dit moment dat een conspiracy of silence doorbroken kan worden en verantwoordelijken daardoor aan de slag moeten om een zeer beschamende zaak te doen stoppen.